New Articles

Vattenriket fick naturvårdspris

New Articles Artikeln publicerades

Kristianstads Vattenrike fick ta emot iårets naturvårdspris av miljöminister Kjell Larsson på Artdatabankens årliga konferens på Ulltuna på tisdagen.

Priset består av en bronsskulptur och mottagare är, förutom Sven-Erik Magnusson från Kristianstads Ekomuseum, Hans Cronert från länsstyrelsen i Skåne, eftersom Kristianstads Vattenrike är resultatet av ett nära samarbete mellan framför allt kommunen och länsstyrelsen.
Kristianstads Vattenrike får priset för ”ett mångårigt och systematiskt arbete med att integrera våtmarkernas värden i Kristianstad kommuns verksamheter.
Genom ett inspirerat samarbete mellan en mängd aktörer under ledning av eldsjälarna Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert har Vattenriket blivit ett föredöme som nått internationellt erkännande”. Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert var på plats för att ta emot priset av Kjell Larsson.

Peter Maunula