Nyheter

Avgjort – Vellinge får förbjuda tiggeri

Vellinge Artikeln publicerades

Vellinge får införa ett lokalt förbud mot tiggeri. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast – och öppnar därmed för andra kommuner att göra likadant.

Vellinge vill förbjuda tiggeri på vissa avgränsade platser i kommunen och motiverar det med att en del invånare finner det obehagligt att gå till affärer där tiggare sitter. Tidigare har kommunen genomgående fått nej: först av länsstyrelsen, sedan av förvaltningsrätten och kammarrätten.

Men nu vänder Högsta förvaltningsdomstolen uppochner på alla tidigare besked. Rätten anser att kommuner har rätt att reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter – alltså förbjuda tiggeri.

Vellinge kommun har bland annat hävdat att tiggare orsakar störningar genom "upprepad urinering och nedskräpning på allmän plats". Tidigare instanser som prövat införandet av ett tiggeriförbud i den lokala ordningsstadgan har ansett att kommunen inte lyckats visa att tiggeriet stör den allmänna ordningen. Men det behövs inte, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Enligt domen saknas det helt enkelt stöd i ordningslagen för att kräva att Vellinge ska visa hur tiggeriet stört ordningen – och ett tiggeriförbud kan därför inte underkännas med den motiveringen.

Eftersom förbudet gäller vissa avgränsade platser anser rätten dessutom att det saknas anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet av tiggeriförbud där.

"Domstolen konstaterade avslutningsvis att föreskriften getts en sådan utformning att den är möjlig att tillämpa", skriver Högsta förvaltningsdomstolen.

– Jag vet att hela Kommunsverige och även många på riksplanet är väldigt nyfikna på hur beslutet blir, sade Vellinges kommunstyrelseordförande Carina Wutzler (M) till TT inför beskedet. (TT)