Opinion

Råd med mer

Opinion Artikeln publicerades

ººHugskottet att riva rådhuskvarteret i Kristianstad bör inte bli verklighet.

Bland annat därför att det ligger inom ett område som är av riksintresse för kulturmiljövård. Det måste till mycket noggranna överväganden om de lokaler som i dag är erkänt oändamålsenliga ska ersättas av moderna och attraktiva lokaler på samma plats.

Läget är bra. Därför är det inte konstigt att Region Skåne har visat intresse av att medverka. Som bete för att regionens administration ska förbli i Skånes huvudstad kan det fungera. Kanske. För stadskärnan innebär fler arbetsplatser i centrum onekligen mer liv.

Fast samtidigt lär det bli ännu mer liv om rådhuskvarteret får återgå till att bli ett bostadskvarter i stället för att förbli kontoriserat. Fler dagar i veckan, under större delar av dygnet. Frågan kvarstår därför om det är just i rådhuskvarteret den kommun- och regiongemensamma nybyggnationen ska ske. Det finns alternativ, utöver att hyra in sig på Kvarnen.

Kriminalvårdsanstalten i centrum är ett. Den tomten har kommunen velat byta till sig mot mark i Vä där Kriminalvården bygger det nya storfängelset.

Bangårdsområdet norr om järnvägsstationen ett annat.

Kan det senare kombineras med en framsynt placering av ett nytt resecentrum i samma område, så att Kristianstad C inte längre blir en säckstation, är det ingen som kan klaga på tillgången till allmänna kommunikationer.

Stadsplanering går ut på att gynna stadens utveckling, samtidigt som dess värden bevaras. Kristianstad har inte råd med allt, men måste ha råd med mer än att gå miste om ett bra tillfälle att efter år av obeslutsamhet slutligen lösa rådhusfrågan.