Opinion

Upp till ytan med fakta

Opinion Artikeln publicerades

Ubåtsjakterna i början av 1980-talet blir fortfarande med jämna mellanrum en nyhet. För några veckor sedan avslöjades att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, hade kommit fram till att ljudet på den bandupptagning som gjordes i Hårsfjärden i oktober 1982 inte kom från en främmande ubåt utan från den svenska taxibåten Amalia.

Utrikesminister Carl Bildt (m) ville inte riktigt kommentera uppgifterna, utan sa bara att bilden av vad som hände 1982 är "komplicerad och sammansatt". Reaktionen är naturlig med tanke på att bandupptagningen var Bildtregeringens tyngsta "bevis" när en kraftig diplomatisk protest överlämnades till Sovjetunionen.

Någon dag senare påpekade Bildt att det fanns en rad andra indikationer och informationer vid denna tidpunkt, vilket innebar att FOI:s uppgift möjligen förändrade en detalj, men inte helhetsbilden.

Intressant då om indikationerna i övrigt kanske inte helt och hållet har varit objektiva - eller fullödiga.På måndagen skrev ambassadör Mathias Mossberg, som varit huvudsekreterare i två utredningar om ubåtskränkningar, i en debattartikel i Svenska Dagbladet att försvarsledningen har vilselett allmänheten kring ubåtsjakterna. Han anslöt sig därmed till en rad kritiska militärer.

En del i Mossbergs resonemang handlar om att fyra höga militärer - amiralerna Per Rudberg, Bror Stefansson och Göran Wallén, samt analyschefen Emil Svensson - så sent som i oktober förra året hävdade att "ny information" framkommit som stödde tesen om att det var Sovjetunionen som låg bakom kränkningarna. Mossberg menar att det inte finns någon sådan. Att denna "nya" information är ett hopkok av gammal skåpmat.

Tvärtom har försvarsledningen undanhållit uppgifter i analyser och observationer som talar för att det var Natoubåtar som uppehöll sig i svenska vatten. "I försvarsmaktens digra material i ubåtsfrågan finns rapporter med tydliga indikationer om nationalitet, som inte pekar österut. Men sådana rapporter försågs med rejäla hemligstämplar", skriver Mossberg.Vad som är diktoch vad som är sanning i alla turerna kring främmande ubåtar i svenska vatten är omöjligt för allmänheten att sluta sig till. Den ubåt som gick på grund i Karlskrona skärgård var sovjetisk, det är sant. Men det behöver ju inte med nödvändighet innebära att alla andra ubåtsincidenter kan kopplas till samma land.

Det är svårt att tvinga upp en ubåt till ytan. Det har vi svenskar lärt oss. Att tvinga fram sanningen om ubåtsjakten borde vara betydligt mycket enklare. Sekretessen kring ubåtsjakterna under 1980-talet fyller rimligen inte längre vare sig något försvarspolitiskt eller säkerhetspolitiskt syfte. Häv den.