Ensamkommande barn nekas av kommunen igen

Östra Göinge Artikeln publicerades

Östra Göinge kommun nekar att ta emot två ensamkommande barn. I dag ansvarar man för 19 barn, mer än dubbelt så många som avtalet säger.

Inspektionen för vård och omsorg kritiserade i våras att Östra Göinge kommun sagt nej till tre ensamkommande barn som anvisats till kommunen. Just nu ligger ärendet på förvaltningsrättens bord.

Nu har Östra Göinge avvisat två barn till som anvisats, ett i juni. I torsdags förmiddag fick socialtjänsten än en gång ett fax från Migrationsverkets bosättnings- och statsbidragsenhet i Norrköping. I faxet framgår att ett ensamkommande barn skulle anses vistas i Östra Göinge från och med i dag, måndag. Barnet, som kommit till Malmö, anses ha viss anknytning till Östra Göinge då bror och kusin finns på Migrationsverkets boende här.

Samma dag svarade kommunen att man avvisar anvisningen.

Måste säga ifrån

Tillförordnad kommunchef Charlotta Lundberg motiverar beslutet med att kommunens åtagande redan i dag sträcker sig långt över avtalet om mottagande av åtta ensamkommande. I dagsläget ansvarar kommunen för 19 ensamkommande barn.

– Vi är i det läget nu att vi inte kan ta emot fler. Kommunen är ingen ideell verksamhet, vi måste ha resurser och vi måste säga ifrån när resurserna inte räcker till.

Går på knä

Antalet platser har utökats på boendet i Glimåkra, där det även finns utslussningslägenheter. Trots detta har kommunen även behövt anlita externa hvb-hem.

– När ett barn kommer ska det utredas, vilket är ett omfattande arbete, och våra socialsekreterare går redan på knäna. Vi har nått en gräns. Det är beklagligt när det är människor det handlar om, men vi måste göra jobbet tillfredsställande också.

I svaret påpekas återigen att Östra Göinge är den kommun som näst efter Malmö tar emot flest flyktingar och asylsökande vad gäller faktiska antal.