Haddile får stanna tills vidare

Östra Göinge Artikeln publicerades

Haddile får stanna hos fosterfamiljen i Broby tills man har hittat föräldrarna. Det beskedet gav Migrationsverket sent på söndagskvällen. Idag kommer Migrationsverkets rättschef till Broby kyrka.

Sent på söndagskvällen gick Migrationsverket ut med ett pressmeddelande där de skriver att Haddile Khemice kommer bo kvar i sitt familjehem under tiden arbetet med att eftersöka föräldrarna pågår.

"Svenska myndigheters primära uppgift enligt Barnkonventionen i ett fall som detta är att aktivt arbeta för att eftersöka Haddile Khemices båda föräldrar för att säkra en förening mellan dessa och flickan. Först när man uttömt möjligheterna till detta kan man bedöma det lämpliga i andra alternativ för barnet", står det i pressmeddelandet.

MIgrationsverket riktar också kritik mot socialnämnden i Lund, som beslutade att tvångsomhänderta Haddile den 21 oktober 2010 enligt lagen om vård av unga (LVU).

"Under denna tidsperiod har socialnämnden inte vidtagit några åtgärder för att eftersöka Haddiles föräldrar. Trots att moders identitet är känd och det också är känt att både mor och dotter är franska medborgare har till exempel inga kontakter tagits med franska myndigheter för att eftersöka flickans mamma eller pappa. Inte heller har man tagit någon kontakt med myndigheter i Algeriet trots att det finns uppgifter om att modern kan befinna sig där. Detta får anses som anmärkningsvärt".

Migrationsverket skriver vidare att ifall Migrationsdomstolen avslår överklagandet ska Migrationsverket ta vöver huvudansvaret från socialnämnden att söka efter flickans föräldrar och om de hittas ska en utredning genomföras för att se om de är lämpliga att ta hand om Haddile. Hittar ,man inte föräldrarna kommer Migrationsverket i det fallet försöka hitta andra skläktingar som kan ta emot henne.

"Som en hypotetisk sista utväg finns att flickan överlämnas till den franska socialtjänsten. Det bör i sammanhanget betonas att det är synnerligen ovanligt att Migrationsverket överför ensamkommande barn till sociala myndigheter i andra länder och innan ett sådant beslut genomförs måste konsekvenserna för barnet beaktas noga"

Under arbetet med att finna föräldrarna får Haddile vara kvar hos fosterfamiljen i Broby.

Under söndagen blev det också klar att Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik till Broby kyrka på måndagskvällen med anledning av fallet. Han ska prata över ämnet "Juridik och medmänsklighet hos Migrationsverket". Samtalspartner blir kyrkoherden Anders O Johansson som bjöd in rättschefen.

Anders O Johansson har sedan i somras varit engagerad i ärendet med utvisningsbeslutet av tvååriga Haddile, som bor hos fosterfamiljen Liewehr i Broby, och är liksom familjen överväldigad över uppmärksamheten som ärendet har fått i hela Sverige och även utanför landet.

Han tog upp fallet i högmässan i Broby kyrka under söndagen, men skrev innan dess ett mejl till Migrationsverkets Mikael Ribbenvik och bjöd in honom till Broby kyrka redan dagen därpå för ett samtal inför publik. Vid fyratiden på söndagseftermiddagen ringde Ribbenvik upp Johansson och tackade ja.

- Han tyckte det lät väldigt intressant att föra ett samtal med mig om juridik och medmänsklighet hos Migrationsverket, säger kyrkoherden.

– Sen tänkte jag också ge tillfälle till församlingsbor att få ställa frågor. Jag vet att det finns så många människor i Broby och runtomkring som är engagerade i sådana här ärenden, inte minst när det gäller barn och flyktingar, säger Anders O Johansson.

För Malén och Miklos Liehwer är uppståndelsen fallet har orsakat också överväldigande. Telefonen har gått varm hos dem hela helgen och människor har ringt på och visat dem sitt stöd på olika sätt. Igår var de två och Haddile på väg i tåg till Stockholm för att medverka i Gomorron Sverige på Svt på måndagsmorgonen.

– Vi har fått ett otroligt stöd. Vi är väldigt glada och överväldigade. Jag hade aldrig i min fantasi kunnat föreställa mig att så många skulle engagera sig, inte bara från inom landets gränser utan även från Ukraina, Danmark, Norge, Finland, England, säger Miklos från tåget.

Hundratusentals människor runt om i landet har engagerat sig i Göingeflickans öde. På Facebook har flera grupper startats som alla har som gemensamt mål att stoppa utvisningen av den tvååriga flickan och på söndagseftemiddagen hade över 115 000 personer skrivit på Aftonbladets namnlistor till Migrationsverket. Även kungaparet har uttryckt att de följer fallet. På söndagen kom även uppgifter från TT om att Barnombudsmannen (BO) är bekymrad över läget för barn som hotas av avvisning från Sverige. BO anser att Socialstyrelsens och Migrationsverkets arbete med barnen brister och har kallat myndigheterna till ett möte. Fredrik Malmberg skriver i ett pressmeddelande att han visserligen inte får ingripa i enskilda fall, men att fallet med Haddile handlar om en nivå där barnkonventionen inte efterlevs.

Läs mer i morgondagens tidning.