”Kortsiktig resultatsmäll”

Sibbhult Artikeln publicerades

Midway Holding kom med ett överraskande pressmeddelande om dotterbolaget Haki under tisdagskvällen.

Haki i Sibbhult.
Foto: Lasse Ottosson
Haki i Sibbhult.

I slutet av november lämnade Hakis vd Håkan Axelsson bolaget, efter att ha haft tjänsten sedan 2010. Owe Wedebrand utsågs till tillförordnad vd för Haki och en genomlysning av bolaget startade då.

Nu kommer resultatet: Styrelsen i Midway Holding bedömer att det kommer att krävas nedskrivningar och reserveringar i dotterbolaget Haki AB med 40-60 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Justeringarna kommer att göras i det fjärde kvartalet 2017 efter det att mer exakta belopp kunnat fastställas.

Det gäller lagerdifferens i färdigvarulager och hyreslager, nedskrivning av lager och kundfordringar samt avsättningar för nödvändiga förändringar av verksamheten.

Midway Holding skriver att ”merparten av lagerdifferensen kan ligga flera år tillbaka i tiden. De aktuella kundfordringarna har i huvudsak uppkommit tidigare än 2017”.

Midway Holdings styrelse och koncernledning har tillsatt en utredning i syfte att klarlägga hur lagerdifferensen och andra avvikelser kunnat uppstå, samt meddelar att Midway Holding lämnar bokslutskommuniké och rapport för det fjärde kvartalet 2017 den 9 februari 2018.

Hur kan detta ha skett?

– Det är just därför vi tillsatt en utredning, som förhoppningsvis ska visa detta, säger Sverker Lindberg, vd för Midway Holding och styrelseordförande i Haki, till Kristianstadsbladet.

Misstänker ni någon?

– Vi jobbar på bred front när det gäller vår utredning och utesluter inget i nuläget.

Hur påverkar detta Haki som bolag?

– Kortsiktigt är det en resultatsmäll som inte är bra. Men det är ett fint företag som har stor potential.

Hur påverkar detta anställda på Haki?

– Det skapar förstås en oro, men där vi förklarar och ger information internt. Det är ett bra företag, men när det gäller åtgärder kan vi inte utesluta något förrän utredningen är klar, säger Sverker Lindberg.

Haki, som utvecklar och tillverkar ställnings- och väderskyddssystem, omsätter 424 miljoner kronor och hade vid årsskiftet 2016-2017 84 anställda, där huvudkontor och fabrik ligger i Sibbhult.