Slam ska väck från bäck

Östra Göinge Artikeln publicerades

För mycket näringsämnen gjorde att Boaltsbäcken växte igen fortare än normalt. Nu rensas den med hjälp av en maskin som tar sig fram lika lätt på land som i vattnet.

Under cirka 20 år fungerade inte reningsverket i Boalt till 100 procent. Det renade avloppsvattnet som rann ut i Möllerydssjön och Feresjön innehöll stora mängder näringsämnen och biologiskt material, vilka hamnade i Boaltsbäcken. Kombinationen ljus, vatten och mycket näringsämnen var inte lyckad:

– Det har växt något så alldeles fantastiskt tack vare de gynnsamma förhållandena. Bäcken har därför växt igen fortare än normalt och kaveldunen har flätat ihop sig som en stor matta. Därför hindras vattnet som kommer uppströms, vattennivån höjs och då påverkas omkringliggande marker, förklarar naturvårdsingenjören Tuve Lundström.

Går trögt när det är plant

Det är Hässleholmsföretaget Naturvårdsingenjörerna AB som står för entreprenaden. Den senaste veckan har 700 meter längs den gamla åfåran rensats från slam och växtlighet.

– Just här är det plant och ju mer växtlighet desto trögare går vattnet. Längre ner är det brantare och där rinner vattnet bättre. Men att det växer igen är inget som har hänt så här fort, säger Lundström och knäpper med fingrarna.

Eftersom där finns så mycket vatten går det inte att använda sig av en vanlig grävmaskin. I stället rattar maskinföraren Johan Nicklasson en amfibiegående redskapsbärare – en maskin som går att använda både på land och i vatten.

– Det var en gammal man här som sa att han hört av grannen att det hade kommit en månlandare till byn! säger Johan Nicklasson.

Tre exemplar av redskapsbäraren finns söder om Stockholm. Mest används den till att klippa kaveldun och vass. Specialuppdrag, likt Boaltsbäcken, blir det några enstaka gånger per år.

– Det vi rensar läggs på kanterna. Vi rensar aldrig mer än vad den gamla förrättningen tillåter, vi sänker vattennivån till vad den en gång var, säger Lundström.

Reningsverket påverkar

55 000 kronor exlusive moms beräknas rensningen kosta. Östra Göinge kommun står för 75 procent av kostnaden, då det är bevisat att reningsverket är boven i dramat. Resten står de sex markägarna för, fördelat procentuellt på hur stor mark man äger.

– Det är sällan som man har så här markanta punktkällor, och kan peka ut den så kallade boven i dramat, säger Lundström.

När Kristianstadsbladet hälsade på Johan Nicklasson djupt inne i boaltsskogarna var han inne på sluttampen av rensningen. Allt har gått som planerat. Några oväntade fynd, likt de man hittar inne i Kristianstad när kanalen rensas, har han inte hittat.

– Här är lugnt och skönt, det är bara jag och älgflugorna, säger han och skrattar.

Våren 2010 stod ett nytt reningsverk klart i Boalt.