Vad menas med mobbdemokrati?

Östra Göinge Artikeln publicerades

"Vad menar du med mobbdemokrati?", den frågan ställer Madeleine Lidman till barn- och utbildningsnämndens ordförande Karl-Erik Innala.

Lidman är redaktör för nättidningen Hemmaföräldrar och skriver att man följer den kamp som dragit igång för att få politikerna att rösta för vårdbidraget.

"När ni hade en debatt nyligen angående vårdnadsbidraget så sa du att "vi ska inte ha en mobbdemokrati". Kan du utveckla lite närmare vad du menar med det?", skriver Lidman.

Innala: "Benämningen mobbdemokrati använde jag vid bemötande av krav på lokala folkomröstningar i enskilda sakfrågor. Med detta menar jag grupper som utan helhetsinsyn och prioriteringsansvar via opinionbildning och annat för fram krav på lokala folkomröstningar i enskilda sakfrågor. Medan andra grupper som "brinner" för andra viktiga frågor och som av olika skäl inte förmår göra sin röst hörd blir satta på undantag. Engagemang är bra och positivt, men bör i vårt demokratiska system kanaliseras genom våra politiska partier".

Maria Sällberg