TT-Inrikes

Kritiken: Regeringen blundar för alkoholen

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Alkohol orsakar allt från sjukdom till "trafikolyckor, våld och övergrepp, barn som far illa samt förlorad arbetsförmåga".(TT)

Alkohol orsakar allt från sjukdom till "trafikolyckor, våld och övergrepp, barn som far illa samt förlorad arbetsförmåga". Men varken Folkhälsomyndigheten eller regeringen verka bry sig, anser fyra riksdagsledamöter från S, L, KD och C samt Sven Andréasson, professor i socialmedicin och alkoholläkare, som gör gemensam sak på DN Debatt.

"Såväl regering som myndigheter har slagit sig till ro med att alkoholskadorna inte verkar ha ökat de senaste åren. Men man blundar för att de fortfarande orsakar oerhörda skador", skriver de.

Debattörerna kritiserar sammanslagningen av Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet - som enligt dem har lett till att alkoholfrågan hamnat i skymundan. Nu efterlyser de en ny expertmyndighet som tar tag i ämnet.

"Folkhälsofrågorna bör nu frigöras från smittskyddsfrågorna och ges en ledning som tar alkoholfrågan på allvar" skriver de.