TT-Utrikes

Påven uttalar sig om kyrkövergrepp i USA

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Tidigare i augusti publicerades en stor utredning gällande sexuella övergrepp mot barn inom den katolska kyrkan i Pennsylvania, där det bland annat framkom att 300 präster ska ha varit inblandade i sexövergreppen. Nu uttalar sig påve Franciskus för första gången om rapporten.(TT)

Tidigare i augusti publicerades en stor utredning gällande sexuella övergrepp mot barn inom den katolska kyrkan i Pennsylvania, där det bland annat framkom att 300 präster ska ha varit inblandade i sexövergreppen. Nu uttalar sig påve Franciskus för första gången om rapporten.

"Ingen möda kommer att sparas för att förhindra övergrepp och mörkläggningen av desamma", skriver han i ett öppet brev riktat till alla katoliker.

Påven konstaterar också att de flesta av anklagelserna rör brott som ska ha begåtts för länge sedan, men skriver även att kyrkan misslyckades med att inse "omfattningen och allvaret i de skador som åsamkades".

Enligt den 1 400 sidor långa rapporten misstänks övergreppen ha pågått under 70 år. Den bygger på tiotals vittnesmål och en halv miljon interna dokument från krykan.

Utredningen har gjorts på uppdrag av Pennsylvanias åklagarmyndighet. Det är en av de mest omfattande sedan övergreppen hos den katolska kyrkan i Boston avslöjades för nästan 20 år sedan.