Val 2014

Region Skåne har upphandlat sex vindkraftverk

Val 2014 Artikeln publicerades

Region Skånes upphandling av landbaserade vindkraftverk är nu klar. De har beslutat att upphandla sex landbaserade vindkraftverk för 252 miljoner kronor.

Det är Hässleholmsföretaget Eolus Vind AB som blir projektör för de sex vinkraftverken som har beslutats ska uppföras i Hultsfreds kommun i Småland.

- Det bolaget lämnade de mest fördelaktiga anbudet enligt de krav på kvalitet och pris som vi hade satt upp. Vi räknar med en minimivinst på 60 miljoner de kommande 20 åren på affären, säger regionrådet Monika Ekström (MP).

Region Skåne räknar med att vindkraftverken ska täcka cirka 40 procent av regionens elbehov de närmaste 20 åren.

- Vi har ett mål att bli en fossilbränslefri region till år 2020. Detta är ett viktigt steg för Region Skånes miljöprofil, som en grön region, att vi tillför mer miljövänlig el, säger Monika Ekström.

Enligt planen kommer Eolus Vind AB påbörja bygget i november 2014. Region Skåne övertar sedan ägandet i oktober när allt beräknar att stå klart.

Miljötillståndet har beslutats av Miljöprövningsdelegationen.